Download flash!

Acțiuni de populare a lacului de acumulare Costești-Stânca

[27.04.2018]   Pe 26 aprilie, Serviciul Piscicol a continuat acțiunile de populare cu puiet de pește și a lacului de acumulare Costești-Stânca, în preajma or. Costești, r-nul Rîșcani, unde au fost transportate 2t de puiet de pește din s. Ghiliceni, r-nul Telenești.

  La acțiune au fost prezenți reprezentanți ai Agenției Naționale Pentru Pescuit și Acvacultură din România, Poliția de Frontieră, Inspectoratul Ecologic de Stat și reprezentanți ai Agenției Apele Moldovei.

  Puietul a ajuns la destinație în stare excelentă, fără a fi înregistrată mortalitate la transportare.
Acțiuni de populare a lacului de acumulare Dubăsari

[26.04.2018]   Pe 24 aprilie, Serviciul Piscicol a efectuat acțiuni de populare cu puiet de pește a lacului de acumulare Dubăsari, în preajma s. Holercani. Materialul de populat a fost asigurat de către un producător privat din r-nul Telenești, s. Ghiliceni, cu care Serviciul Piscicol a încheiat un contract de achiziții.

  Astfel, lacul Dubăsari a fost populat cu 3800 kg de puiet de un an de specia crap, sânger, novac și cosaș, conform contractului de achiziție. La acțiunea de populare a participat și Ministrul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, dl Liviu Volconovici și reprezentanți ai regiunii transnistrene.

  În total, s-au alocat 250 000 lei din planul de achiziții pentru anul 2018 al Serviciului Piscicol.Fluviul Nistru va avea mai mult pește

[11-12.12.2016]   Pe data de 11 și 12 decembrie curent, Serviciul Piscicol a continuat acțiunile de populare cu puiet de pește, în lacul de acumulare Dubăsari.

  Astfel, în decurs de 2 zile au fost transportate 7,6 tone de pește dintre care: crap 1,9 t; sânger 2,5 t, novac 1,6 t și cosaș 1,6 t.

  Până în prezent au fost transportate 11,3 tone de puiet. În perioada următoare nu se prevăd acțiuni de populare, întrucât temperatura aerului și a apei nu vor permite efectuarea lucrărilor.
A început popularea cu puiet de pește a lacurilor de acumulare

[22.11.2016]   Pe data de 22.11.2016, Serviciului Piscicol a demarat acțiunile de populare cu puiet de pește, în scopul suplinirii stocurilor de pește din bazinele acvatice piscicole naturale.

  Proiectul în sumă de 1 290 000 lei, este finanțat de către Fondul Ecologic Național și este destinat pentru achiziționarea a 39,4 tone de puiet de pește.

  Prima zi a acțiunilor de populare a avut loc pe malul lacului de acumulare Dubăsari, în preajma satului Holercani, r-nul Dubăsari. În total au fost transportate și eliberate în stare vie 1300 kg de puiet de pește, cu vârsta de o vară. Speciile utilizate în calitate de material piscicol pentru populare sunt crapul (Cyprinus carpio), sânger (Hypophthalmichthys molitrix), novacul (Hypophthalmichthys nobilis) și cosașul (Ctenopharyngodon idella). La acțiune au participat Directorul Serviciului Piscicol – Vlad Ungurean și Ministrul Mediului - Valeriu Munteanu, reprezentanți ai Inspectoratului Ecologic de Stat și specialiști în domeniul ihtiologiei din cadrul Institutului de Zoologie al Academiei de Științe din Moldova.

  Tot în cadrul acțiunii, au fost expuse circa 100 km plase de pescuit monofilament și fibre ridicate de către inspectorii Serviciului Piscicol pe parcursul a 1 an și jumătate de activitate. Ulterior acestea au fost nimicite.

  Acțiunile de populare vor continua și în zilele următoare în dependență de condițiile meteorologice.


Acțiuni de populare a lacului de acumulare Costești-Stînca


 La data de 12.04.2014, Serviciul Piscicol al Republicii Moldova a participat la acțiuni de populare a lacului de acumulare Costești-Stînca care au fost efectuate de către Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură Filiala Regională Moldova, care a recepționat 2 milioane de icre embrionate de șalău din fondul genetic al Lacului Razelm județul Tulcea.

 Icrele au fost ambalate în lădițe de lemn pe cuiburi, fiecare cuib având ambalate cca 30 de mii de boabe.

 Din punct de vedere tehnologic cuiburile cu icre au fost plasate în apropierea apei unde s-a realizat acțiunea de omogenizare a temperaturii apei, după circa 15 minute icrele au fost plasate în trei cuști de plasă cu ochi de 7 mm pentru protecția împotriva prădătorilor, fiecare țarc conținând aproximativ 650 de mii de icre.

 Cele trei cuști au fost plasate în trei locații diferite: Sadoveni, Ripiceni și Stânca, județul Botoșani, România la o adâncime de circa 0,5 metri sub nivelul apei. Cuștile au fost individualizate prin flotori la ambele capete ale cuștii.

 După acumularea unei temperaturi medii de 110 grade zile, cca 12 zile, cuștile vor fi verificate pentru a se observa stadiul eclozării acestora după care urmează a fi scoase din apă.

 Finanțarea acestui proiect a fost efectuată prin contribuția asociațiilor de pescari profesioniști ce activează în zona Stînca-Costești.


02.11.2012
Acţiunea de repopulare cu puiet de peşte a lacului de acumulare de la Dubăsari

 Sâmbătă, 3 noiembrie 2012, în s. Holercani, raionul Dubăsari, va avea loc acțiunea de repopulare cu puiet de pește a lacului de acumulare Dubăsari. Acțiunea de repopulare se va desfășura cu începere de la ora 11:00 și va presupune eliberarea în apele lacului de acumulare a 20,5 tone de puiet de pește de speciile Carp (8 t) și Sânger/Novac (12,5 t).


 Ulterior, la data de 9 noiembrie 2012, procedura similară de repopulare va fi efectuată în lacul de acumulare Costești-Stânca. Repopularea obiectivelor acvatice naturale cu puiet de pește se efectuează în baza unui proiect finanțat din sursele Fondului Ecologic Național în valoare de 1387000 lei.


 Măsurile ameliorativ-piscicole se desfăşoară în scopul minimizării influenţei factorilor care acţionează negativ asupra reproducerii, conservării şi utilizării raţionale a resurselor biologice acvatice. În acest sens, pentru menţinerea diversităţii ihtiofaunei, de către Serviciul Piscicol anual sunt populate bazinele acvatice piscicole naturale cu puiet de specii valoroase de peşti (Crap, Novac, Sânger, Cosaş).


  La acțiunea de repopulare cu puiet de pește a lacului de acumulare Dubăsari sunt invitați reprezentanții mass-media.Lucrări de ameliorare - piscicolă în lacul de acumulare Costești - Stânca


        La 24 mai 2011, de către colaboratorii Serviciului Piscicol a fost populat lacul de acumulare Costești – Stânca cu larve de Plătică (Abramis brama L.) în cantitate de 2,3 mln. exemplare. Această măsură de ameliorare piscicolă a fost efectuată în lacul de acumulare Costești – Stânca în scopul menținerii și majorării efectivului acestei specii în lac.

Anterior, până la obținerea acestui rezultat, în perioada 12 – 17 mai 2011, au fost instalate în lac circa 600 cuiburi artificiale pentru depunerea icrelor speciilor fitofile de pești, dintre care aproximativ 270 cuiburi cu icre de plătică au fost ridicate și instalate în vase speciale de incubare din centrul de reproducere artificială a speciilor valoroase de pești, construit de către Serviciul Piscicol și amplasat pe malul lacului de acumulare Costești - Stânca, în preajma s. Duruitoarea, r-nul Râșcani.  Măsuri de ameliorare piscicolă


 Serviciul Piscicol, în conformitate cu prevederile art. 33 al Legii Nr.149 din 08.06.2006, privind fondul piscicol pescuitul și piscicultură, asigură în obiectivele acvatice piscicole naturale efectuarea măsurilor de ameliorare piscicolă și reproducere a peștilor. Aceste activități au scop de a mări efectivul speciilor valoroase de pești și menținerea diversității ihtiofaunei bazinelor acvatice naturale.

 Anual, din contul special al Serviciului (mijloace băneşti de reparaţie a prejudiciului cauzat resurselor biologice acvatice), sânt populate obiectivele acvatice piscicole naturale cu puiet de specii valoroase de pești (Novac, Sânger, Cosaș, Crap).


Popularea lacului de acumulare Costești – Stânca

 În data de 28.03.2011, Serviciul Piscicol a efectuat popularea lacului de acumulare Costești – Stânca cu puiet de pește de specie Crap, Cosaș, Sînger/Novac, în cantitate de 3635 kg (din cele 12 tone preconizate de a fi populate în l.a. Costești - Stânca până la data de 05.04.2011).
La această măsură au participat: Ministrul Mediului Dl. Gheorghe Șalaru, Șeful Serviciului Piscicol Dl.Iurie Ursu, delagați din România în frunte cu Secretarul de Stat al Ministerului Mediului și Pădurilor dl. Dan Cârlan și reprezentanți ai autorităților administrației locale.


Popularea lacului de acumulare Dubăsari în perioada anilor 1998 – 2010, (tone)


Popularea lacului de acumulare Costeşti – Stânca (mii buc.)