Download flash!

Istoria Serviciului Piscicol


 Fiind un organ specializat al autorităţii centrale abilitate cu gestiunea resurselor naturale şi cu protecţia mediului, Serviciul Piscicol are o istorie bogată, plină de multe evenimente care necesită a fi aduse la cunoştinţa publicului larg.
 Venind la conducerea Serviciului Piscicol, în vara anului 2008, pe cînd Serviciul se afla în subordinea Inspectoratului Ecologic de Stat, am încercat să aflu de unde vine această instituţie (Serviciul Piscicol), şi care este trecutul ei istoric.
 Răsfoind materialele Arhivei Naţionale ale Republici Moldova am constatat, că încă în luna aprilie a anului 1918, în Basarabia a fost format un Directorat care se ocupa cu piscicultura.
 În conformitate cu legislaţia Guvernului Romăniei din 24.07.1919, care permitea practicarea pisciculturii în toate bazinele acvatice ale Basarabiei, a apărut necesitatea reorganizării întreprinderilor care se ocupau cu pescuitul. În acest scop, în baza unui Decret Regal a fost formată Direcţia de pescuit a Basarabiei, care se supunea Direcţiei de pescuit a Romăniei, avînd atribuţii de control asupra bazinelor acvatice din tot teritoriul Basarabiei. Această Direcţie a activat pînă în anul 1944.
 La 25 iulie 1944, prin Hotărîrea „Совнаркомулуй” al RSSM şi Comitetului Central al Partidului Comuniştilor din Moldova, a fost creat Trestul de Stat pentru industria piscicolă, care se supunea Ministerului Industriei Alimentare a RSSM. În octombrie 1953 Trestul de Stat pentru industria piscicolă trece în subordinea Ministerului Industriei produselor alimentare al RSSM.
 La 11 august 1956, prin Dispoziţia Consiliului de Miniştri al RSSM nr.797-p pe lîngă Trestul de Stat pentru industria piscicolă a fost formată Inspecţia de Stat a Moldovei pentru protecţia resurselor piscicole şi reglementarea pescuitului în bazinele acvatice a RSSM (Moldgosrîbinspecţia) care, pînă la 24 mai 1957, a activat în cadrul Ministerului industriei şi produselor alimentare al RSSM.
 De la 24 octombrie 1957, pînă la 22 martie 1961 Inspecţia de Stat “Moldgosrîbinspecţia” activează în cadrul Ministerului agriculturii al RSSM.
 La 22 martie 1961 Inspecţia de Stat, este transferată în cadrul Comitetului de Stat al Consiliului de Miniştri al RSSM pentru gospodărirea şi protecţia resurselor acvatice.
 La 22 septembrie 1964 Inspecţia de Stat “Moldgosrîbinspecţia”, trece în subordinea Direcţiei industriei piscicole pe lîngă Consiliul de miniştri al RSSM.
 În anul 1974, Inspecţia piscicolă de Stat “Moldgosrîbinspecţia” trece în subordinea Direcţiei principale de protecţie, reproducere şi reglementare a pescuitului în bazinul de iest al Mării Negre, care era dislocat în or.Odesa. Conducerea acestei Direcţii se supunea direct Moscovei. Inspecţia piscicolă de Stat (“Moldgosrîbinspecţia”), în acest an este numită deja “Inspecţia piscicolă de stat specializată din Moldova”, care se supune Direcţiei principale de la Odesa.
 De la destrămarea Uniunii Sovetice, în anul 1991 “Inspecţia piscicolă de stat specializată” este inclusă în componenţa Departamentului de Stat pentru protecţia mediului înconjurător şi resurselor naturale al republicii Moldova.
 Odată cu crearea Inspectoratului Ecologic de Stat, Inspecţia Piscicolă de Stat trece în subordinea acestui Inspectorat, avînd denumirea “Serviciul Piscicol al Inspectoratului Ecologic de Stat”, unde a activat pînă în anul 2009.
 La 18 decembrie 2009, prin Hotărîrea Guvernului nr.847 „Pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central ale acestuia”, Serviciul Piscicol a fost trecut din subordinea Inspectoratului Ecologic de Stat, în subordinea Ministerului Mediului.
 Cu regret, în arhivele Serviciului Piscicol, precum şi în Arhiva Naţională a Republicii Moldova, nu s-au păstrat documente care ar reflecta activitatea acestui Serviciu în perioada anilor 1974-1991. Deaceia, vremelnic nu este posibil de a dezvălui mai multe amănunte despre sucesele şi insuccesele, problemele şi faptele acelor oameni care au activat în acea perioadă de timp, dar din informaţia pe care am obţinut-o de la unii veterani ai Serviciului Piscicol, am constatat, că în toate timpurile, acest serviciu a fost o instituţie a statului, care era trecut în subordinea acelor ministere şi departamente, conducătorii cărora deseori erau cointeresaţi în dezvoltarea acestui Serviciu sau lăsarea lui în umbră pe anumite perioade.
 La etapa actuală Serviciul Piscicol este organul specializat al Ministerului Mediului care, conform Legii nr.149 din 08.06.2006 privind fondul piscicol, pescuitul şi piscicultura, exercită supravegherea de stat asupra respectării prezentei legi şi a altor acte normative care reglementează pescuitul, asigură protecţia resurselor piscicole, efectuiează măsuri de ameliorare piscicolă şi de reproducere a peştilor, combaterea braconajului în obiectivele acvatice piscicole naturale ale Republicii Moldova.