Download flash!

Pescuit sportiv/amator


Autorizarea pescuitului

 Pescuitul sportiv şi de amator se permite contra plată în obiectivele acvatice piscicole naturale, cu excepţia celor din perimetrul ariilor naturale protejate de stat şi zonelor prohibite pentru orice pescuit, şi se efectuează numai în cursul zilei de la răsăritul şi pînă la asfinţitul soarelui, în bază de permis eliberat de Serviciul Piscicol. Taxa pentru pescuitul de amator şi sportiv în obiectivele acvatice piscicole naturale constituie 300 lei pentru un an şi 30 lei pentru o zi; pentru pensionari – 150 lei pentru un an şi 15 lei pentru o zi; pentru pensionarii mărimea pensiei cărora este mai mică decît mărimea coşului minim de consum stabilită – 30 lei pentru un an şi 2 lei pentru o zi.

 Pescuitul sportiv şi de amator se efectuează în baza permiselor, eliberate de către Serviciul Piscicol la cerere, la momentul achitării taxei în numerar şi cu înscrierea în registrul de evidenţă a datelor din buletinul de identitate.

 Permisele pentru pescuitul sportiv şi de amator sânt eliberate de către Serviciul Piscicol, la sediul central al serviciului (or.Chișinău, str-la Mereni,8) sau la inspectorii dislocați la inspecțiile piscicole teritoriale (conform listei).
Legea Nr 149-XVI din 08.06.2006, H.G. Nr.888 din 06.08.2007