Download flash!

Pescuit sportiv/amator


Reguli de pescuit

 Pescuitul sportiv şi de amator se permite în obiectivele acvatice piscicole naturale, cu excepţia celor din perimetrul ariilor naturale protejate de stat şi zonelor prohibite pentru orice pescuit, şi se efectuează numai în cursul zilei de la răsăritul şi pînă la asfinţitul soarelui.

 Pescuitul sportiv şi de amator se permite în rîuri numai de pe mal, în lacuri, iazuri şi lacuri de acumulare, de pe mal şi din ambarcaţiuni, iar în timpul iernii, de pe gheaţă (cu excepţia gropilor de iernat).

 În timpul pescuitului de pe mal, o persoană poate să ocupe un sector de mal de cel mult 10 m, iar pe gheaţă sau din ambarcaţiuni, pe o rază de maximum 10 m. La pescuitul sportiv şi de amator se admite folosirea momelilor naturale şi artificiale. În calitate de momeală naturală pot fi utilizate următoarele specii de peşti: porcuşor, biban, boarţă, guvid, murgoi bălţat, plevuşcă, oblet, ghiborţ.
Unei persoane i se permite să pescuiască pe parcursul unei zile pînă la 50 de peşti pentru momeală.

 Pescuitul sportiv şi de amator în amenajările piscicole şi în lacurile de acumulare unde se practică piscicultura se efectuează în condiţiile stabilite de deţinătorii sau administratorii acestor obiective.

 Pescuitul sportiv şi de amator se efectuează cu următoarele unelte:
 • Undiţe de toate formele şi sistemele;
 • lansete;
 • racile;
 • mincioguri.

 Numărul de cîrlige pentru un pescar amator nu trebuie să fie mai mare de 5 la toate uneltele folosite, iar captura de peşte, mai mare de 5 kg pe zi (cu excepţia cazurilor cînd greutatea unui peşte depăşeşte norma stabilită). Pentru pescuitul racilor, un pescar amator nu poate utiliza mai mult de trei racile, iar captura zilnică nu poate fi mai mare de 30 de raci.

  Indiferent de tipul pescuitului, sportiv si de amator sau industrial\ commercial este obligatorie respectarea dimensiunilor minime (în cm.) ale peştilor care pot fi pescuite :
 • Avat – Жерех - (Aspius aspius) - 40
 • Babuşcă –Плотва - (Rutilus rutilus) - 18
 • Batcă –Густера - (Blicca bjoerkna) - 15
 • Biban – Окунь - (Perca fluviatilis) - 12
 • Bufalo -Буфало - Ictiobus cyprinellus, I. bubalus, I. niger - 32
 • Caracudă (Carassius carassius) - 17
 • Caras argintiu – Серебряный карась - (Carassius auratus gibelio) - 17
 • Clean – Голавль - (Leuciscus cephalus) - 28
 • Cosac cu bot ascuţit – Синец - (Abramis ballerus) - 18
 • Cosac cu bot turtit – Белоглазка - (Abramis sapa) - 18
 • Cosaş – Белый амур - (Ctenopharyngodon idella) - 40
 • Crap – Kарп - (Cyprinus carpio) - 32
 • Lin – Линь - (Tinca tinca) - 25
 • Morunaş – Рыбец - (Vimba vimba) (numai în lacul de acumulare Costeşti-Stînca) - 26
 • Novac – Пестрый толстолобик - (Aristichthys nobilis) - 30
 • Plătică – Лещ - Abramis brama) - 30
 • Rezeafcă de Dunăre – Пузанок - (Alosa tanaica) - 25
 • Roşioară - Красноперка - (Scardinius erythrophthalmus) - 15
 • Sabiţă – Чехонь - (Pelecus cultratus) - 24
 • Scobar – Подуст - (Chondrostoma nasus) - 24
 • Scrumbie de Dunăre – Сельдь - (Alosa pontica) - 20
 • Sînger – Белый толстолобик - (Hypophthalmichthys molitrix) - 30
 • Somn European – Сом - (Silurus glanis) - 60
 • Şalău – Судак - (Stizostedion lucioperca) - 38
 • Ştiucă –Щука - (Esox lucius) - 32
 • Tarancă – Тарань- (Rutilus rutilus heckeli) - 18
 Puietul de peşte sub dimensiunile stabilite trebuie să fie eliberat în mediul acvatic în stare vie.

 Măsurarea peştelui de toate speciile se face de la vîrful cavităţii bucale închise pînă la baza înotătoarei caudale.

 Pescuitul sportiv și de amator este interzis în perioada de prohibiție și în zonele prohibite pentru pescuit.

 În obiectivele acvatice piscicole naturale este interzis, în cursul anului, pescuitul:
 • Speciilor incluse în Cartea Roşie a Republicii Moldova; (vezi mai jos)
 • Cegăi şi hibrizilor de sturioni;

Denumirea științifică Română Rusă Imagine
Salmoniformes Salmoniforme Лососеобразные
Hucho hucho L. Lostriţă Лосось дунайский
Umbra krameri Walbaum Ţigănuş Умбра (овдошка)
Cypriniformes Cipriniforme Карпообразные
Rutilus frisii (Nordmann) Ochiană mare Вырезуб
Leuciscus leuciscus (L.) Clean mic Елец
Leuciscus idus (L.) Văduviţă Язь
Barbus barbus borysthenicus Dyb. Mreană de Nipru Усач днепровский
Barbus meridionalis petenyi (Heckel) Mreană vînătă Усач балканский
Gadiformes Gadiforme Трескообразные
Lota lota L. Mihalţ Налим
Perciformes Perciforme Окунеобразные
Aspro zingel L. Pietrar Чоп большой
Aspro streber L. Fusar Чоп малый
Acipenseriformes Acipenseriforme Осетрообразные
Huso huso L. Morun Белуга
Acipenser gulden stadti colchicus V. Marti Nisetru Осетр черноморско-азовский
Acipenser stellatus Pallas Păstrugă Севрюга