Download flash!

Acțiune de salubrizare în sectorul Căușeni-Ștefan Vodă

[28.05.2018]   La 25 mai Inspecția Piscicolă sectorul Căușeni-Ștefan Vodă și Primăria satului Purcari, cu sprijinul unui grup de elevi din s. Purcari și s. Viișoara au efectuat o nouă acțiune de salubrizare a zonelor și fâșiilor de protecție a fluviului Nistru. De pe o distanță de circa 5 km au fost colectați până la 60 saci cu deșeuri acumulate timp de o lună. Amintim că acum o lună de pe același segment s-au colectat peste 50 de saci de deșeuri.


Orășelul European la Ungheni

[19.05.2018]   Pentru prima dată la Ungheni, pe data de 19.05.2018 Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova a organizat evenimentul dedicat Zilei Europei, cu titlul „Orășelul European 2018 la Ungheni”.

   Invitat la eveniment a fost și Serviciul Piscicol împreună cu celelalte subdiviziuni ale Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului. Reprezentanții Serviciului au prezentat informații ce țin de activitatea instituției persoanelor cointeresate.


Participare la evenimente culturale

[14-15.05.2018]   În perioada 14-15 mai curent, la Maiaki, raionul Bileaivka, regiunea Odessa (Ucraina) a avut loc întrunirea Grupul de lucru moldo-ucrainean privind protecția și conservarea resurselor biologice acvatice în bazinul fluviului Nistru.

   Întrunirea a avut loc în temeiul Acordului între Cabinetul de Miniştri al Ucrainei şi Guvernul Republicii Moldova privind colaborarea în domeniul protecţiei şi dezvoltării durabile a bazinului fluviului Nistru semnat la Roma, la 29.11.2012.

   În cadrul ședinței au fost dezbătute o serie de probleme ce țin de restabilirea speciilor economic valoroase de pești din fl. Nistru, astfel, va fi elaborat un program în acest sens. S-au schimbat informații despre starea resurselor piscicole din fl. Nistru, date despre acțiunile de inspectare întreprinse, pescuitul amator și comercial. Spre deosebire de Republica Moldova, în limanul Nistrului este permis pescuitul comercial nelimitat a speciilor fitofage, Grupul de lucru convenind asupra identificării unei soluții de limitare a cantității pescuite de speciilor date.

   De asemenea, s-a decis asupra sincronizării perioadelor de prohibiție anuală a pescuitului, care vor fi diferite pe sectoarele fluviului Nistru, convenindu-se asupra stabilirii prohibiției pescuitului la știucă înainte de prohibiția propriu zisă.

   Părțile au convenit asupra unui plan de lucru comun de inspectare care se va desfășura pe fluviul Nistru, în apele de frontieră.

   În final, în temeiul Acordului Nr. RMUCR din 23.11.1994 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Ucrainei cu privire la folosirea în comun şi protecţia apelor de frontieră, a fost abordat subiectul privind asigurarea unui nivel optim al apei pe cursul inferior al fl. Nistru în perioada de prohibiție. Astfel, va fi solicitat anual de la autoritățile ucrainene responsabile de gestionarea Complexului Hidroenergetic Nistrean, asigurarea unui debit ecologic optim pentru asigurarea reproducerii naturale a peștilor.

   După semnarea procesului-verbal al ședinței de lucru, a fost efectuată o acțiune comună de inspectare pe fl. Nistru, zona inundabilă a acestuia și în brațul Turunciuc.


Participare la evenimente culturale

[12-13.05.2018]   Pe data de 12 mai 2018 inspectorii Serviciului Piscicol au participat la evenimentul dedicat Zilei Europei, în Orășelul European din Grădina Publică „Ștefan cel Mare (Chișinău), iar pe data de 13 mai 2018 au participat la a 3-a ediție a „Festivalului Peștelui” s. Nimoreni, r-nul Ialoveni.

   În cadrul primului eveniment, Serviciul Piscicol a prezentat un banner cu speciile de pești din R. Moldova și pliante cu numerele de contact ale inspectorilor din teritoriu, au fost oferite informații despre activitatea Serviciului persoanelor cointeresate, la un cort al Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului. Ulterior, fiecare dintre corturile instalate au fost vizitate de către o delegație a Uniunii Europene, de către Președintele Parlamentului R.M. și Prim-ministru R.M.

   La cel de-al doilea eveniment (Festivalul Peștelui), Serviciul Piscicol a expus vizitatorilor mai multe unelte de pescuit interzise. Au fost oferite informații persoanelor cointeresate, despre specificul activității de inspector piscicol, drepturile și obligațiile Serviciului Piscicol, măsurile de combatere a braconajului piscicol, măsuri de protecție, și autorizarea pescuitului.


Salubrizarea fâșiilor de protecție a râurilor

[24-25.04.2018]   Pe data de 24 și 25 aprilie curent, angajații Serviciului Piscicol în scopul igienizării malurilor râurilor naturale, au organizat, participat și desfășurat acțiuni de salubrizare în comun cu Administrația Publică Locală, persoane voluntare și Poliția de Frontieră.

   Astfel, Inspecția Piscicolă sectorul Ungheni-Fălești în comun cu un grup de voluntari a efectuat o acțiune de salubrizare pe râul Vladnic (afluent al r. Prut) în extravilanul s. Grăseni - Todirești mun. Ungheni, unde au fost colectați 7 saci cu deșeuri, care au fost transportați la gunoiștea din s. Todirești.

   Alte 2 acțiuni de salubrizare au fost desfășurate în raionul Ștefan-Vodă, pe malul fl. Nistru în preajma satelor Olănești și Purcari. Acțiunile au fost organizate de către APL, Serviciul Piscicol și Poliția de Frontieră. La Olănești, în comun cu un grup de voluntari din cadrul liceului teoretic B.P. Hașdeu din localitate și Poliția de Frontieră s-a colectat o remorcă auto de deșeuri, iar la Purcari, pe o distanță de 5 km s-au colectat circa 56 saci de deșeuri.

  Serviciul Piscicol face un apel către persoanele care se odihnesc pe malul râurilor naturale, să păstreze și să asigure curățenia.


Deversările ecologice pe fl. Nistru în perioada de prohibiție

[18.04.2018] 


  Urmare a solicitării Serviciului Piscicol privind asigurarea unui nivel de apă optim pentru reproducere naturală a peștelui pe cursul fl. Nistru, autoritățile din Ucraina au dat curs solicitării și vor asigura nivelul de apă necesar deversat în aval de Complexul Hidroenergetic Nistrean, conform răspunsului anexat.


   Volumul deversărilor ecologice pe fl. Nistru în perioada de prohibițieAcțiuni de salubrizare la Soroca

[06.04.2018]   Pe data de 6 aprilie Inspecția Piscicolă sectorul Soroca-Florești, în scopul efectuării unei acțiuni de salubrizare, a mobilizat un grup de circa 30 persoane care pescuiau pe fluviul Nistru în preajma or. Soroca, la acțiune s-au alăturat și colegii din cadrul Inspectoratului Ecologic Soroca. Au fost colectați circa 35 saci de deșeuri aduse de viitura de primăvară. Pescarii au salutat inițiativa și acum, în ultima zi de până la începerea perioadei de prohibiție se relaxează la pescuit într-o ambianță plăcută de primăvară.


Acțiuni de salubrizare și plantare a copacilor în comuna Jora de Mijloc

[05.04.2018]   La inițiativa Inspecției Piscicole sectorul Șoldănești-Rezina, cu suportul primăriei comunei Jora de Mijloc și un grup de tineri voluntari a fost organizată o acțiune de salubrizare și plantare cu copaci a fâșiei riverane de protecție lacului de acumulare Dubăsari din preajma localității Lopatna, r-nul Orhei pe data de 5 aprilie. Au fost plantați peste 200 puieți de salcie, castan și tei.

  Alte acțiuni de salubrizare au fost organizate pe data de 3, 4 și 5 aprilie în satele Jora de Jos și Jora de Sus cu participarea administrației publice locale, a gimnaziilor și Inspecției Piscicole din teritoriu. Au fost salubrizate drumurile locale și s-au văruit bordurile din satele menționate.


Acțiune de salubrizare la Soroca

[19.02.2018]   Inspecția Piscicolă sectorul Soroca-Florești a participat în comun cu muncitorii de la Spații Verzi din or. Soroca la o acțiune de salubrizare desfășurată pe malul fl. Nistru în preajma or. Soroca. În jur de 40 saci de deșeuri au fost colectați și transportați la gunoiștea autorizată din s. Cosăuți.Protecția resurselor piscicole


Sondaj

[08.09.2017] 


   În scopul evidenţei pescuitului hidrobionţilor în conformitate cu art. 33, alin. 1 lit. a) și b) a Legii nr. 149 din 08.06.2006 privind fondul piscicol, pescuitul şi piscicultura și în baza Ordinului Directorului Serviciului Piscicol nr. 85 din 26.12.2016, începând cu 1 ianuarie 2017, inspectorii Serviciului Piscicol, în paralel cu realizarea permiselor de pescuit sportiv și amator pentru anul 2017, au efectuat un sondaj referitor la cantitatea de pește pescuită pe specii timp de un an (2016) de către pescarii sportivi și amatori care au obținut dreptul de a pescui în baza permiselor în bazinele acvatice piscicole naturale.

   Astfel, la sondaj au participat 582 de pescari, care au pescuit pe parcursul anului 2016 în diferite regiuni, care au răspuns la următoarele întrebări:

   1. Sectoarele în care ați pescuit în anul 2016;

   2. Uneltele de pescuit utilizate;

   3. Numărul de zile petrecute la pescuit pe anul 2016;

   4. Cantitatea de pește pescuit în anul 2016;

   5. Considerați necesară achitarea permiselor de pescuit online, la terminale, filialele băncilor și ghișeele Poșta Moldovei din localitatea dumneavoastră?

   Din totalul de 582 de pescari intervievați, 10 persoane (1,72%) nu au pescuit nici o zi.

   Conform sondajului, în medie, în anul 2016 un pescar a petrecut 30 zile la pescuit. 10 dintre pescari deși au procurat permise, nu au mers la pescuit nici o dată. Recordul de 200 zile petrecute la pescuit a fost stabilit de un pescar din sectorul medial al fl. Nistru, r-nul Florești.

   242 de respondenți ai chestionarului au declarat că preferă pescuitul staționar, cu undițe și lansete de fund (pe substrat), cu momeli vii și nadă (feeder), utilizând mai multe tipuri de monturi, dar și cu plute.

   Pescuitul doar la răpitor, cu utilizarea lansetelor cu momeli artificiale sau peștișori vii este preferat de un procentaj de doar 6,87% dintre pescari și în mare parte este practicat de pescarii sportivi, membri ai cluburilor sportive din țară, iar 51,2 % dintre pescari preferă ambele tipuri de pescuit.

   Schimbarea modului de atribuire a dreptului de a pescui în obiectivele acvatice piscicole naturale de pe teritoriul Republicii Moldova prin implementarea unei platforme electronice în acest sens este susținut de 57,22% dintre pescarii chestionați, 39,35% procente preferând însă metoda tradițională cu eliberarea permiselor de la sediile teritoriale și Aparatul Central al Serviciului Piscicol, care necesită deplasarea pescarului către sediu sau alte locații convenite cu inspectorul de sector.

   Circa 12 tone de pește a fost pescuit de către pescarii care au răspuns la sondaj, unii însă nu au raportat cantitatea de pește, deși au indicat că au mers la pescuit. Un calcul estimativ arată că cei 11892 pescari care au obținut permis de pescuit anual, dacă în medie ar fi pescuit 22 kg de pește anual, în sumă s-au capturat 261624 kg de pește.

   Dintr-un total de 24 de specii de pești care au fost pescuite,

   - 15 specii fac parte din familia Ciprinidelor,

   - 5 specii familia Perciforme,

   - 1 specie din familia Clupeide,

   - 1 specie familia Esocide,

   - 1 specie familia Siluridae,

   - 1 specie familia Astacide.

   Frecvența acestor specii în capturile pescarilor sportivi și amatori este reprezentată în diagrama de mai jos:
Grupul de lucru pentru Marea Neagră s-a întrunit la Constanța, România

[19.06.2017]    Pe data de 15-16 iunie curent, în orașul Constanța, la Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare Marină “Grigore Antipa”, România, a avut loc ședința a 6-a a grupului de lucru pentru Marea Neagră a Comisiei Generale pentru pescuit la Mediterană. Din partea Republicii Moldova, în calitate de observator a fost prezent la această ședință dl Vlad Ungurean, director adjunct al Serviciului Piscicol. În cadrul ședinței s-au discutat mai multe subiecte, printre care și aspecte legate de evaluarea cantității, impactul și caracteristicile pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat, pescuitul durabil la scară mică și recreativ, interacțiunea dintre pescuit, ecosistemul marin și mediu. Reprezentații țărilor membre au raportat progresul obținut în implementarea proiectului (BlackSea4Fish), inclusiv cooperarea cu partenerii.

   În scopul redresării situației din Republica Moldova, referitor la reglementarea pescuitului, utilizarea durabilă a resurselor piscicole, acvacultura, au fost formulate 3 obiective care urmează să fie implementate cu condiția dobândirii statutului de țară non-membră a Comisiei Generale pentru pescuit la Mediterană (cu competențe și pe Marea Neagră).

   Obiective:

   1. Suport în elaborarea legislație naționale în domeniul pescuitului și acvaculturii conform cerințelor acordurilor internaționale dar și conform recomandărilor GFCM;

   2. Contribuție la instruirea reprezentanților naționali ai Republicii Moldova asupra celor mai importante aspecte legate de pescuit și acvacultură;

   3. Sprijinirea eforturilor naționale pentru dezvoltarea acvaculturii, inclusiv a aspectelor legate de piață.

   Din discuția cu Secretarul general al GFCM dl Abdellah Srour, delegația Republicii Moldova a fost informată că în baza unei scrisori de intenție RM poate deveni parte non-membru în toamna acestui an, când va avea loc o altă ședință de lucru a GFCM.

   Totodată, Directorul adjunct al Serviciului Piscicol a avut o întrevedere cu Președintele Agenției Naționale pentru Pescuit din România, dl Nicolae Dimulescu unde au convenit pentru a se întruni într-o ședință în baza Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României privind cooperarea în domeniul protecției resurselor piscicole și reglementarea pescuitului în râul Prut și în lacul de acumulare Stânca-Costești din 01.08.2003.


Festivalul Peștelui în satul Nimoreni, r-nul Ialoveni

[04.06.2017]    Aflat la cea de-a 2-a ediție, Festivalul Peștelui de la Nimoreni, r-nul Ialoveni s-a desfășurat pe data de 04.06.2017. În calitate de invitat a fost și Serviciul Piscicol. Astfel, pentru a aduce la cunoștința publicului despre activitatea Serviciului și regulile de pescuit, au fost oferite informații de către colegii noștri tuturor pasionaților pe pescuit. De asemenea, au fost prezentate o serie de unelte de pescuit confiscate de către Serviciul Piscicol de la braconieri și care sunt categoric interzise pentru a pescui, dar și o listă a speciile de pește din Republica Moldova, care a atras mai mulți vizitatori ai festivalului.


Fluviul Nistru subiect al discuțiilor bilaterale între Moldova și Ucraina

[25-26.04.2017]   Pe data de 25-26 aprilie în regiunea Odessa, Ucraina, a avut loc cea de-a XV-a întrunire a Împuterniciţilor Cabinetului de Miniştri al Ucrainei şi Guvernului Republicii Moldova în cadrul Acordului cu privire la folosirea în comun şi protecţia apelor de frontieră, semnat la 23.11.1994.

  În cadrul ședinței de lucru a fost prezentată informaţia privind starea resurselor piscicole în fl. Nistru sectorul mijlociu, lacul de acumulare Dubăsari şi sectorul fl. Nistru inferior, măsurile ameliorativ-piscicole efectuate şi problemele existente în domeniul protecţiei ihtiofaunei a acestor sectoare ale fluviului Nistru. S-a abordat necesitatea coordonării perioadelor de prohibiţie anuale a pescuitului pe sectoarele bazinelor acvatice transfrontaliere şi prohibiţia pescuitului comercial pe o perioadă nu mai puţin de trei ani, un punct important din cadrul întrunirii a fost și menţinerea unui nivel constant al apei şi evacuarea debitului ecologic necesar pentru perioada de reproducere naturală a peştelui, precum şi alte probleme existente în rezultatul factorilor antropogeni.

  De asemenea, în cadrul întrunirii au fost prezentate rapoarte privind starea ecologică a bazinelor acvatice transfrontaliere, s-a discutat problemele ecologice şi sa decis formarea a 4 grupuri de lucru, fiind aprobate planurile de activitate a acestora pentru următoarea perioadă 2017-2018.

  La întrunire au participat și colegi din cadrul Ministerului Mediului, Agenția „Apele Moldovei” și Serviciul Hidrometeorologic de Stat.


Inspectorii piscicoli implicați în acțiuni de salubrizare

[12.04.2017]   În scopul dezvoltării deprinderilor ecologice ale populației, în special a tinerei generații, conform ordinului directorului Serviciului Piscicol, Inspecția Piscicolă sectorul Șoldănești-Rezina, cu implicare autorităților publice locale și a celor de învățământ, pe data de 12.04.2017 a organizat și desfășurat acțiuni de salubrizare pe malul lacului de acumulare Dubăsari (fl. Nistru), în preajma localităților Jora de Jos și Jora de Mijloc, r-nul Orhei. La acțiune au participat elevii gimnaziului din localitate. În total, a fost salubrizată o porțiune de circa 3 km pe malul lacului de acumulare Dubăsari, colectându-se o remorcă de deșeuri și masă organică.

  În semn de recunoștință pentru implicare activă în această activitate, Serviciul Piscicol va înmâna o diplomă de merit gimnaziului din satul Jora de Jos.


Colaborare interinstituțională în perioada de prohibiție

[29.03.2017]   Directorul Serviciului Piscicol – Vlad Ungurean a întreprins o vizită de lucru în sectorul de protecție a resurselor piscicole Soroca-Florești pe data de 29.03.2017. În cadrul vizitei au avut loc întruniri cu Poliția de Frontieră și Inspecția Ecologică Soroca, unde au fost abordate subiecte menite să fortifice relațiile de colaborare între structurile de control în perioada de prohibiție a pescuitului. În cadrul vizitei, în comun cu Inspecția Piscicolă Soroca-Florești au fost verificați mai mulți pescari, care dețineau permise de pescuit și pescuiau pe malul fluviului Nistru, în preajma orașului Soroca. La nivel local, structurile menționate vor elabora planuri comune de inspectare în perioada de prohibiție.


Acțiuni de salubrizare de ziua Mondială a Apei

[22.03.2017]   La data de 22.03.2017 Inspecția Piscicolă sectorul Căușeni-Ștefan Vodă în colaborare cu administrația publică locală a satului Purcari și Inspectoratul Ecologic de Stat au organizat și efectuat acțiuni de salubrizare pe o porțiune de circa 4 km pe malul fluviului Nistru de pe teritoriul administrativ al satului Purcari.

  La acțiune au participat și 15 localnici voluntari. În total au fost colectați 60 saci cu deșeuri. Acțiunile vor continua și în perioada următoare.


Consultații în domeniul pescuitului și protecției resurselor piscicole cu localnicii din s. Cioara

[17.02.2017]   Vineri, 17.02.2017, Inspecția Piscicolă sectorul Nisporeni-Hîncești a organizat și efectuat o întâlnire cu mai mulți cetățeni din s. Cioara r-nul Hîncești. În cadrul întâlnirii au fost abordate subiecte ce țin de regulile de pescuit în bazinele acvatice piscicole naturale de pe teritoriul Republicii Moldova, dar și regulile de protecție a resurselor piscicole. Localnicii s-au familiarizat cu denumirile corecte a peștilor, majoritatea recunoscând că cunosc puține specii de pești și doar după terminologia în limba rusă. Localnicii au procurat permise de pescuit și au declarat că vor ține cont de prevederile legislație în domeniul pescuitului.


Tone de plase și alte scule de pescuit ridicate de inspectorii de mediu

[28.11.2016]   În decurs de un an și jumătate de activitate a Serviciul Piscicol au fost ridicate peste 2,7 tone de unelte de pescuit de la braconierii prinși în flagrant, precum și unelte de pescuit fără persoane contraveniente, care ulterior s-au depozitat la sediul central al Serviciului Piscicol din municipiul Chișinău. Uneltele de pescuit precum: plasele monofilament sau fibră, racile, năpătci (reg. fatcă) și bărci gonflabile deteriorate au fost predate unei companii de reciclare din mun. Chișinău.

  În acest context menționăm, că la începutul anului 2016 fost interzis importul plaselor de pescuit monofilament. Atenționăm pescarii să utilizeze unelte de pescuit permise conform Legii nr. 149 din 08.06.2006 privind fondul piscicol, pescuitul şi piscicultura și în baza unui permis de pescuit eliberat de către Serviciul Piscicol.


Ultimele garduri de pe râul Răut au fost curățate

[08.11.2016]   După jumătate de an de la demararea acțiunilor de curățare a cursului râului Răut de gardurile improvizate, amplasate de către localnicii satelor prin care Răutul își croiește drum spre gura de vărsare în fluviul Nistru, într-un final, a fost scos ultimul gard. Efortul comun al instituțiilor subordonate Ministerului Mediului și a Administrației Publice Locale s-a încheiat cu eliminarea a 134 garduri, podețe și alte obstacole instalate ilegal în preajma satelor Ohrincea, Jevreni, Bălășești, Mașcăuți, Butuceni, r-nul Criuleni; Complexul muzeal Orheiul Vechi, satele Trebujeni, Furceni, Jeloboc, Pohorniceni, or. Orhei. Treptat, râul își va căpăta înfățișarea naturală, iar ihtiofauna, precum și celelalte componente ale ecosistemului râului Răut se vor restabili.

  Menținerea în continuare a cursului de apă fără obstacole va depinde în mare parte de implicarea cetățenilor din localitățile amplasate în preajma râului, iar în cazul apariției de noi garduri, rugăm să informați structurile de protecție a mediului din teritoriu.

  Menționăm că în acest proces au fost implicate următoarele structuri de stat: Serviciul Piscicol, Inspectoratului Ecologic de Stat, Agenția „Moldsilva”, Agenția „Apele Moldovei”, Agenția pentru Geologie și Resurse Minerale, Întreprinderea de Stat „Expediția Hidro-Geologică din Moldova”, Serviciul Hidriometeorologic de Stat.


Conferința de Nivel Înalt privind Cooperarea Consolidată pentru Pescuit și Acvacultură la Marea Neagră

[24-25.10.2016]   Pe data de 24 și 25 octombrie curent, o delegație a Ministerului Mediului din Republica Moldova în componența: Viceministrul Mediului dl Victor Morgoci, Directorul Serviciului Piscicol dl Vlad Ungurean și dl Andrei Ursache Şef secția resurse de apă, sol, subsol a Ministerului Mediului, au reprezentat Republica Moldova la Conferința de Nivel Înalt privind Cooperarea Consolidată pentru Pescuit și Acvacultură la Marea Neagră care a avut loc la București.

  La conferință au participat Înalți reprezentanți ai Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale din România, Bulgaria, Turcia, Georgia, Ucraina, Federația Rusă dar și reprezentanți ai Organizației pentru Cooperare Economică la Marea Neagră (OCEMN), GFCM, FAO, EUROFISH, ACCOBAMS, Black Sea Commission, ș.a.

  Viceministrul Mediului dl Victor Morgoci a susținut un discurs referitor la pescuitul comercial din Republica Moldova, accentuând faptul că în anul 2016 acest tip de activitate a fost stopat ca urmare a diminuării cantității de pește în fl Nistru și r. Prut. A fost expuse relațiile de colaborare cu statele vecine România și Ucraina. De asemenea, a fost relatată necesitatea de a efectua acțiuni de populare cu puiet de pește prin construcția unui centru de reproducere, dar și o colaborare fructuoasă și susținere din partea partenerilor de dezvoltare.

  Delegația Republicii Moldova s-a adresat Secretariatului Comisiei Generale pentru Piscicultură în Marea Mediterană cu propunerea de a lua în calcul posibilitatea acordării Republicii Moldova a statutului de țară cooperantă non-membră a Comisiei, pentru a putea asigura implicarea activă a țării noastre în lucrările Grupului de Lucru a Mării Negre și a asigura astfel implementarea cu succes a angajamentelor Republicii Moldova față de partenerii săi de dezvoltare, în special Uniunea Europeană.

  Totodată, în calitate de participantă non-membră a Comisiei Generale pentru Piscicultură în Marea Mediterană, Republica Moldova va avea posibilitatea contractării unor granturi, proiecte tehnice pe domeniile:
  - Schimb de experiență;
  - Consultanță în elaborarea documentelor tehnice;
  - Finanțarea cercetărilor științifice în domeniul pescuitului, evaluării stocurilor de pești, etc;
  - Acvacultură.


Râul Răut prinde viață

[06.10.2016]   Acțiunile de curățare a gardurilor de pe râul Răut încep să aducă rezultate, în primul rând, numărul gardurilor și podețelor instalate ilegal pe cursul râului au fost reduse aproape în totalitate grație efortului comun al instituțiilor subordonate Ministerului Mediului al Republicii Moldova, iar în al doilea rând, au apărut pescarii pe malul râului Răut, care se bucură de capturi în uneltele de pescuit.

  Pe data de 6 octombrie curent, inspectorii Serviciului Piscicol au efectuat o evaluare a acțiunilor întreprinse de către toate instituțiile subordonate ale Ministerului Mediului. Inspectând cursul râului Răut, începând de la podul din or. Orhei și până la gura de vărsare în fluviul Nistru, s. Ustia, r-nul Criuleni, inspectorii au demontat alte 9 garduri și fragmente de garduri amplasate în zone inaccesibile. Tot în timpul inspectării, au fost depistate și ridicate 13 lăptașe (fătci) amplasate în apă direct din grădinile localnicilor și un prostovol. Unii pescari aflați pe malul râului Răut au declarat că a apărut pește mai mult ca de obicei și pe lângă speciile care se întâlnesc pretutindeni în apele noastre precum carasul, oblețul, bibanul, roșioara, guvizi, murgoi bălțat, raci, inclusiv mreană și morunaș. Inspectorii nu au aplicat amenzi, însă au atenționat pescarii să procure permise de pescuit, obligându-i să elibereze peștele capturat.


Ședință de lucru cu privire la determinarea stării ihtiofaunei râului Prut

[13.09.2016]   Pe data de 13 septembrie curent, subgrupul de lucru creat în baza Acordului Nr. 2003 din 01.08.2003 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României privind cooperarea în domeniul protecţiei resurselor piscicole şi reglementarea pescuitului în râul Prut şi în lacul de acumulare Stânca – Costeşti, format din reprezentanții Serviciului Piscicol, Institutului de Zoologie al Academiei de Științe a Moldovei și Centrului pentru Cercetarea Resurselor Genetice Acvatice „Acvagenresurs”, a participat la o masă rotundă, care a avut loc în cadrul Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Acvatică, Pescuit și Acvacultură din orașul Galați, România. Scopul întâlnirii a fost de a iniția un plan de acțiuni comun în vederea efectuării observațiilor ihtiologice pe râul Prut și lacul de acumulare Costești-Stânca și de a determina starea resurselor acvatice.

  În cadrul ședinței, au fost expuse problemele care stau la baza cercetării ihtiologice pe râul Prut și l.a. Stânca-Costești, iar cele mai principale fiind: alocarea surselor financiare insuficiente pentru cercetare și colaborarea interinstituțională de cercetare de pe ambele maluri.

  A fost pusă în discuție stoparea pescuitului comercial și de către Partea română, însă colegii din România sunt rezervați în această privință, întrucât pescuitul comercial în România încearcă să păstreze tradiția moștenită și să ofere locuri de muncă precum și sursă de pește pentru localitățile de pe malul Prutului, iar o eventuală stopare nu poate fi făcută fără a exista dovezi științifice clare și fără un studiu socio-economic. Conform opiniei Părții române, stoparea pescuitului comercial, ar fi un catalizator al infracționalității, prin mărirea numărului cazurilor de braconaj piscicol. Totuși, există un interes din partea colegilor din România de a limita numărul de plase de pescuit pentru o ambarcațiune și de a interzice pescuitul cu plase mărimea laturii ochilor mai mici de 55x55 mm în lacul Stânca-Costești, iar pe râul Prut (km 0 – km 114) de a permite pescuitului doar cu vintire cu mărimea laturii ochiurilor de 32x32 mm.

  Au fost abordate și discuții ce țin de necesitatea efectuării măsurilor de repopulare cu material piscicol, recomandându-se materialul piscicol provenit de la gospodăriile din apropierea râului Prut, întrucât acestea dețin material provenit din reproducători preluați din râul Prut, iar adaptabilitatea peștilor la condițiile mediului acvatic natural este mai mare în comparație cu materialul piscicol de prăsilă.

  În final au fost formulate următoarele priorități:

    1. fortificarea relațiilor de colaborare pe plan științific între cele 2 maluri;
    2. evaluarea stării resurselor acvatice din râul Prut și lacul de acumulare Stânca-Costești;
    3. întreprinderea acțiunilor de populare.


Curățarea gardurilor de pe r. Răut

[25.08.2016]   Râul Răut, cu o lungime de circa 286 km, este cel mai mare afluent de dreapta al fluviului Nistru, care izvorăște din extravilanul satului Rediul Mare, raionul Dondușeni și se varsă în apropiere de satul Zolonceni, raionul Criuleni. Pe cursul râului, porțiunea dintre satele Zolonceni și Jevreni, r-nul Criuleni, pe data de 25.08.2016, Serviciul Piscicol a efectuat o acțiune de curățire a gardurilor și alte obiective improvizate, instalate de către braconierii locali.

  Inspectorii au eliminat 13 garduri și alte obiecte care blocau cursul normal al apei râului Răut. A fost încărcată o remorcă auto cu plasă metalică și alte deșeuri mari, fiind ulterior transportate la o gunoiște din apropiere.

  Acțiunea dată face parte dintr-un plan comun al instituțiilor subordonate Ministerului Mediului menit să elimine toate gardurile instalate pe râul Răut.

  Dacă observați recent instalate aceste garduri pe râu rugăm să ne sesizați.Amendat pentru spălarea vehiculului lângă râul Bîc

[25.08.2016]   Un locuitor al capitalei s-a ales cu o amendă în sumă de 1000 lei conform art. 109 (3) al Codului Contravențional pentru spălarea vehiculului în apropiere de râul Bîc, pe strada Calea Basarabiei din mun. Chișinău.

  Inițial, cetățeanul a refuzat să se conformeze cerințelor inspectorilor Serviciului Piscicol de a i se întocmi un proces-verbal, a continuat să spele vehiculul chiar și după ce a fost informat că aceasta reprezintă o încălcare și ulterior a încercat să fugă de la fața locului. Prin urmare, a fost solicitat un echipaj al Inspectoratului de Poliție pentru soluționarea problemei date.

  În cadrul sediului Inspectoratului de Poliție Centru contravenientul a devenit mai indulgent și cooperant, acceptând chiar să semneze procesul-verbal.

  Starea râului Bîc în prezent este deplorabilă, apa de o culoare verzuie și cu un miros puternic de canalizare a format o peliculă albă pe fundul albiei, iar cauza acestui fenomen urmează să fie determinată.Inspectare pe râul Bâc

[17.08.2016]   Pe data de 17 august 2016, Serviciul Piscicol a verificat malul râului Bâc, pe strada Calea Basarabiei din mun. Chișinău, conform graficului de inspectare aprobat de Ministrul Mediului.

  Astfel, în jurul orei 09:00, grupa operativă a Serviciului Piscicol a depistat un cetățean care-și spăla mașina pe malul râului Bâc. Inspectorii au întocmit conducătorului auto un proces-verbal contravențional conform art. 109 (3), cu aplicarea amenzii în sumă de 400 lei. Ulterior, spre seară, un tânăr care tocmai își pregătise gălețile cu apă, a fost atenționat de către inspectori că riscă să fie amendat în cazul în care va fi prins în flagrant spălând autovehicule. Acesta s-a conformat imediat.


Încălcarea regulilor de folosire a apei

[08.08.2016]   Inspecția Piscicolă sectorul Soroca-Floreşti, pe data de 08.08.2016, în timpul inspectării malului fluviului Nistru, a depistat 2 instalații de captare a apei neautorizate, în preajma satului Trifăuți, raionul Soroca.

  Persoanele în cauză s-au ales cu o amendă în sumă de 400 lei fiecare, pentru încălcarea art. 110 (1) al Codului Contravențional.

  Informăm, că pentru a utiliza apa din corpurile de apă de suprafață și subterane, beneficiarul este obligat să dețină autorizație de mediu pentru folosința specială a apei, eliberată de către Inspectoratul Ecologic de Stat.


Garduri noi pe Răut

[07.07.2016]   Serviciul Piscicol de Stat continuă curățirea râului Răut de garduri și alte construcții neautorizate, instalate de braconieri pentru a extrage pește ilegal. Chiar dacă acțiunile au loc constant, cei deprinși să opereze ilegal și continuă să instaleze garduri noi, după ce inspectorii le distrug pe cele vechi. Astfel, pe un singur segment al râului, după doar 7 zile de la distrugerea a 11 garduri ilegale, au apărut alte 3 garduri noi.
  Aceste instalații împiedică accesul peștilor către zonele superioare ale râului și contribuie la accelerarea proceselor de colmatare a albiei râului Răut.  


Ședinţa grupului mixt de lucru în cadrul Acordului între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României privind cooperarea în domeniul protecţiei resurselor piscicole şi reglementarea pescuitului în râul Prut şi Lacul de acumulare Stânca-Costeşti

[29.06.2016]    În localitatea Stînca, România, în perioada 27-28 iunie, s-a desfășurat ședința Grupului mixt de lucru, responsabil pentru aplicarea eficientă a prevederilor Acordului între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României pentru cooperarea în domeniul protecției resurselor piscicole şi reglementarea pescuitului în râul Prut şi în lacul de acumulare Stânca-Costeşti


   Ședința a fost organizată de Serviciul Piscicol şi Agenția Națională pentru Pescuit şi Acvacultură (ANPA) din România. Delegația Republicii Moldova, care a participat la această întrunire, a fost condusă de către dl Vlad Ungurean, director al Serviciului Piscicol din RM, instituție subordonată Ministerului Mediului.


   Membrii grupului mixt de lucru au luat act de raportul cu privire la acțiunile pentru protecția resurselor piscicole și păstrarea echilibrului ecosistemelor acvatice din zona râului Prut și a Lacului de acumularea Stânca-Costeşti, precum și dinamica acțiunilor de inspecție și control în perioada 2012-2016, prezentate de către Vasile Bocăneală, şef Serviciu Filiala regională Moldova a ANPA


   Directorul Serviciului Piscicol, Vlad Ungurean, a menționat necesitatea prezenței mai multor inspectori ANPA pe malul drept al Prutului pentru asigurarea inspecției și controlului activităților de pescuit. Președintele ANPA, Nicolae Dimulescu, a menționat, că pentru îmbunătățirea activității de inspectare în zona Lacului de acumulare Stânca-Costeşti, se examinează un proiect pentru suplimentarea personalului Filialei Galaţi şi crearea Filialei Moldova-Nord cu cca. 10 inspectori, care va reprezenta un sprijin substanțial pentru RM în fortificarea activităților de control.


   De asemenea, în cadrul ședinței a fost prezentat Raportul privind pescuitul comercial, modul de autorizare a pescuitului şi controlul capturilor din pescuitul comercial, realizate pe Lacul de acumulare Stânca-Costeşti şi pe râul Prut, menționându-se importanța abordării ecosistemice a managementului activității de pescuit comercial.


   Urmare discuțiilor s-a decis:


   - Crearea grupurilor de lucru bilaterale în scopul evaluării situației piscicole pe râul Prut şi Lacul de acumulare Stânca-Costeşti, pe tronsoane, cu implicarea în aceste activități a Instituțiilor Științifice;


   - Efectuarea în comun a observațiilor în vederea determinării ihtiofaunei din râul Prut și Lacul de acumulare Stânca-Costeşti;


   - Întrunirea părţilor din grupul mixt pentru luarea deciziilor privind aprobarea sau neaprobarea cotelor pentru pescuitul comercial în anul 2017;


   - Efectuarea unui schimb de note informative trimestriale privind acțiunile de inspecție și control efectuate pe râul Prut şi Lacul de acumulare Stânca-Costeşti ș.a.


Tot mai puţine garduri pe Răut

[23.06.2016]    Pe date de 23 iunie curent, inspectorii Aparatului Central al Serviciului Piscicol, în comun cu Inspecția Piscicolă, sectorul Orhei-Criuleni, au curăţat 11 garduri instalate ilegal de către braconierii locali ai satelor Jevreni, Ohrincea, Ustia şi Zolonceni pe râul Răut. Menţionăm că 3 dintre gardurile curățate, amplasate în extravilanul satului Jevreni erau instalate recent. Deșeurile scoase din apă (plasa de fier, pilonii şi altele) au fost transportate la gunoiștea din preajma localităților. Amintim, că instalarea gardurilor pe râuri perturbează cursul normal al apei, accelerează procesele de colmatare a albiei și împiedică accesul peștilor către alte zone superioare ale râului. Acțiunile de curățare a râului Răut de obstacole improvizate continuă.


Orarul spălării automobilelor pe malul râului Bîc s-a modificat

[22.06.2016]    De la instituirea unui regim de inspectare regulat pe malul râului Bîc, în mun. Chișinău, strada Calea Basarabiei, activitatea spălătoriilor neautorizate părea a fi stopată în mare parte, însă, în această dimineață, în jurul orei 6:00, inspectorii Aparatului Central al Serviciului Piscicol au întocmit 3 procese-verbale cu aplicarea amenzilor în sumă totală de 3000 lei, conform art. 109 (3) al Codului Contravențional. O amendă a fost aplicată unui cetățean care-și spăla microbuzul, alta unui taximetrist și cea de-a treia amendă a fost aplicată unui veteran al acestei îndeletniciri, care deservea taximetristul și care a fost amendat de mai multe ori pentru spălatul mașinilor în această regiune, cel din urmă fiind indignat de faptul că inspectorii sunt matinali.


Vizită de lucru la Bruxelles

[23-25.05.2016]    În perioada 23-25.05.2016, Directorul Serviciului Piscicol – Vlad UNGUREAN, a participat în cadrul sub-comitetului UE-MD pentru “Agricultură şi dezvoltare rurală, pescuit şi politică maritimă, dezvoltare regională, cooperare la nivel transfrontalier şi regional” (Cluster V). Din partea Ministerului Mediului al RM a mai participat dna Ala Rotaru – Șefa Direcției resurse naturale și biodiversitate.


   În cadrul întrunirii au fost abordate subiecte ce țin de implementarea Acordului de Asociere RM-UE, capitolul 13, secțiunea 1 și 2. A fost raportat parcursul elaborării politicilor în domeniul pescuitului, reforma instituțională, prezentarea datelor statistice referitor la inspectare și colaborare transfrontalieră cu România dar și susținerea tehnică din partea UE în acest parcurs.


   Anexat: Nota informativăAcțiuni de salubrizare organizate de către angajații Serviciului Piscicol

[18-26.04.2016]    În perioada 18-26 aprilie 2016, în conformitate cu Dispoziția Directorului Serviciului Piscicol nr. 42-P, cu privire la organizarea activităților de salubrizare a zonelor şi fâșiilor de protecţie a apelor râurilor şi bazinelor de apă, Inspecțiile Piscicole deconcentrate în teritoriu au organizat și desfășurat acțiuni de salubrizare.


   Inspecția Piscicola sectorul Șoldănești-Rezina a organizat și efectuat acțiuni de salubrizare pe malul lacului de acumulare Dubăsari în preajma satului Vâșcăuți r-nul Orhei. La acțiune au participat un grup de elevi, primăria s. Vâșcăuți și un agent economic. În total a fost colectată o remorcă de deșeuri și s-au plantat 500 puieți de salcie.


   Inspecția Piscicolă sectorul Cahul împreună cu elevii Școlii Profesionale Nr.2 din orașul Cahul a organizat și desfășurat o acțiune de salubrizare pe malurile râului Frumoasa în limitele orașului. În urma acțiunilor întreprinse a fost colectată o remorcă de deșeuri menajere.


  Inspecția Piscicolă sectorul Rîșcani-Glodeni a organizat o acțiune de salubrizare pe malul râului Prut în preajma satului Braniște, r-nul Rîșcani. Desfășurarea acțiunii a fost posibilă datorită administrației publice locale și a unui grup de 20 peroane voluntare din sat. Au fost colectați 15 saci de deșeuri.


  Inspecția Piscicolă sectorul Ungheni-Fălești, în comun cu Poliția de Frontieră, au efectuat o acțiune de salubrizare pe malul râului Prut sectorul orașului Ungheni. În urma acțiunii au fost curățați de deșeuri circa 4 km a malului râului Prut, fiind colectați 33 saci de gunoi.


  Inspecția Piscicolă sectorul Briceni - Edineț a efectuat acțiuni de salubrizare pe malul râului Lopatnic împreună cu administrația publică locală și cu elevii gimnaziului din satul Lopatnic, r-nul Edineț. Au fost colectați 15 saci cu gunoi.


  Inspecția Piscicolă sectorul Orhei-Criuleni a finisat salubrizarea din preajma sediului Serviciului Piscicol din or. Criuleni, în cadrul acțiunii au fost sădiți și 30 copaci.


Acțiuni de combatere a spălării neautorizate pe malul râului Bîc

[21.04.2016] 
   Pe data de 21 aprilie 2016, inspectorii din cadrul aparatului central al Serviciul Piscicol, în comun cu Inspectoratul Ecologic de Stat, au efectuat acțiuni de inspectare pe malul râului Bîc, în scopul combaterii spălării neautorizate a autovehiculelor.


  Ajunși la fața locului, inspectorii de mediu au depistat mai multe persoane care-și așteptau clienții cu gălețile pline cu apă, iar alții chiar spălau autovehiculele. Deși problema spălării mașinilor pe malul râului este una foarte veche, nici până în prezent nu a fost soluționată totalmente, în ciuda amenzilor pe care le primesc proprietarii mașinilor, iar făptașii, cei care obțin profit din această deprindere, foarte rar sunt amendați din cauza lipsei actelor de identitate asupra lor sau reușesc să fugă. Starea ecologică a râului Bîc nu este una tocmai bună, iar detergenții utilizați la spălarea autovehiculelor înăspresc calitatea apei, care ulterior ajunge în fluviul Nistru, înregistrându-se și o mortalitate printre resursele biologice acvatice. În rezultatul inspectării, au fost încheiate 4 procese verbale, cu aplicarea amenzilor în mărime totală de 2600 lei, conform art. 109 (3) al Codului Contravențional pentru spălarea vehiculelor, utilajelor şi ambalajelor în apele naturale, în preajma lor şi în alte locuri neautorizate. La ridicarea corpurilor delicte spiritele s-au încins, iar inspectorii au avut parte de îmbrânceli, înjurături și amenințări din partea persoanelor care practicau activitatea de spălare ilegală, urmare a acestora a fost chemată poliția. Toată acțiunea s-a sfârșit la Sectorul de Poliție Nr. 4 din Chișinău, unde agresorilor le-au fost încheiate și alte procese verbale pentru comportamentul lor neadecvat față de inspectorii Serviciului Piscicol.


Acțiuni de salubrizare organizate de către angajații Serviciului Piscicol

[18.04.2016]    De la începutul lunii aprilie 2016, în conformitate cu Dispoziția Directorului Serviciului Piscicol nr. 42-P, cu privire la organizarea activităților de salubrizare a zonelor şi fâșiilor de protecţie a apelor râurilor şi bazinelor de apă, Inspecțiile Piscicole deconcentrate în teritoriu au organizat și desfășurat acțiuni de salubrizare.


   Inspecția Piscicola sectorul Căușeni - Ștefan Vodă împreună cu elevii clasei a IX-a gimnaziul „Grigore Vieru” din satul Purcari au efectuat acțiuni de salubrizare pe malul fluviului Nistru km 87-92 în apropiere de satul Purcari, în urma acțiunilor întreprinse au fost colectați 46 saci de gunoaie, fiind depozitați la gunoiștea autorizată din satul Purcari.


   Inspecția Piscicolă sectorul Cahul împreună cu elevii Școlii Profesionale Nr.2 din orașul Cahul a organizat și desfășurat o acțiune de salubrizare pe malurile râului Frumoasa în limitele orașului. În urma acțiunilor întreprinse a fost colectată o remorcă de deșeuri menajere.


  Inspecția Piscicolă sectorul Soroca-Florești a efectuat acțiuni de salubrizare împreună cu angajații spațiilor verzi și pescari amatori voluntari la marginea orașului Soroca, pe malul Nistrului. Au fost colectate și depozitate la o gunoiște autorizată 2 remorci de gunoi, o altă acțiune de salubrizare a fost efectuată la terenul sediului Serviciului Piscicol.


  Inspecția Piscicolă sectorul Briceni - Edineț a efectuat acțiuni de salubrizare la terenul deținut de către Serviciul Piscicol.


  Inspecția Piscicolă sectorul Rîșcani-Glodeni a organizat o acțiune de salubrizare la sediul teritorial al Serviciului din or. Costești, r-nul Rîșcani, unde, pe lângă salubrizare s-au sădit și 30 puieți tei și stejar.


  Inspecția Piscicolă sectorul Orhei-Criuleni a efectuat salubrizarea în preajma sediului Serviciului Piscicol din or. Criuleni.


Întrunire de lucru la București privind problema lucrărilor în albia râului Prut


  La 19 februarie 2016, în București, a avut loc întâlnirea delegațiilor din România și Republica Moldova în cadrul Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea pentru protecția și utilizarea durabilă a apelor Prutului și Dunării, semnat la 28 iunie 2010.

   Delegația din Republica Moldova a fost constituită din:
     - Andrian Delinschi, viceministrul al mediului;
     - Valeriu Nani, șef adjunct al IES;
     - Andrei Juraveli, director al AGRM;
     - Arcadie Călăraș, director al Agenției „Apele Moldovei”;
     - Vlad Ungurean, director al Serviciului Piscicol.

   Pe ordinea de zi au fost stabilite două obiective:
     1. Problema lucrărilor de regularizare/decolmatare/reprofilare a albiei râului Prut, inclusiv
     convenirea documentațiilor tehnice ale acestora;
     2. Diverse.

  Recent, autoritățile române au înaintat un proiect de execuție a lucrărilor în albia râului Prut în scopul îmbunătățirii regimului de scurgere a apelor și întreținerea malurilor, la care partea moldovenească a refuzat să coordoneze aceste lucrări pe fonul degradării stării resurselor biologice acvatice, acest fapt a constituit motiv principal în scopul organizării acestei întrevederi.

  Referitor la primul punct al ordinii de zi, delegațiile s-au informat reciproc cu privire la problematica lucrărilor pentru extragerea agregatelor minerale din albia râului Prut. Legislația moldovenească în acest sens dovedindu-se a fi mult mai strictă când vine vorba de efectuarea lucrărilor de excavare a nisipului din albiile râurilor în scopul comercializării acestora, iar pe viitor Republica Moldova intenționează să completeze legislația existentă privind activitățile pentru menținerea șenalului navigabil.

  Totuși delegațiile au constatat că există disponibilitate în soluționarea acestei probleme și au convenit ca partea moldavă să transmită în termen de 2 săptămâni solicitările de completare a documentațiilor tehnice privind lucrările de regularizare/decolmatare/reprofilare a albiei râului Prut suspuse procesului de concordare.

  Referitor la punctul doi al ordinii de zi, delegația română a supus atenției problematica privind proiectul Prevenirea și protecția împotriva inundațiilor în bazinele superioare ale râului Prut și Siret prin implementarea unui sistem modern de monitorizare – East Avert. În acest sens delegația română a menționat despre blocajul achiziției pentru realizarea modelului digital al terenului (DEM), achiziție care urmează să fie realizată de către Agenția „Apele Moldovei”, subliniind că nerealizarea acestui obiectiv pune în pericol realizarea întreg proiectului, iar data limită este 30 iunie 2016. Delegația moldavă a menționat că această problemă va fi soluționată până în jurul datei de 20 martie 2016.

  Fiind abordată și problema utilizării apelor subterane în scopul irigării culturilor agricole, partea română a specificat că în România este interzis acest lucru întru-cât apele subterane reprezintă o sursă strategică folosită pentru alimentarea cu apă potabilă a populației.

  Discuțiile s-au axat și pe tema interzicerii de către partea moldovenească a pescuitului industrial/comercial în anul 2016, iar partea română s-a dovedit a fi cooperantă în acest sens, motiv pentru care la începutul lunii martie 2016 se va organiza o ședință a Grupului Mixt de lucru în baza Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României privind cooperarea în domeniul protecției resurselor piscicole și reglementarea pescuitului în râul Prut și în lacul de acumulare Stânca-Costești, semnat la Stânca la 1 august 2003.Măsuri de protecție (a resurselor piscicole din obiectivele acvatice piscicole naturale

 Serviciului Piscicol efectuează supravegherea de Stat asupra respectării Legii nr. 149-XVI din 08.06.2006, privind fondul piscicol pescuitul şi piscicultura, precum şi a altor acte normative şi reglementări în vigoare privind protecţia fondului piscicol, pescuitul, transportul şi comercializarea peştelui şi a altor organisme acvatice din obiectivele acvatice piscicole naturale ale Republicii Moldova.

Extragerea neautorizată a nisipului şi prundişului din albia fl. Nistru

Pentru unii Legea nu mai este un obstacol
  La 10 decembrie 2013 de către Serviciul Piscicol al Ministerului Mediului a fost inspectat bazinul acvatic piscicol natural al fluviului Nistru, privind protecţia mediului şi ocrotirea resurselor biologice acvatice. 

  Pe parcursul inspectării efectuate de către Serviciul Piscicol s-a constatat, că SC „INAMSTRO” SRL, abuziv efectuiază lucrări de extragere ilicită a nisipului şi prundişului din albia fl. Nistru, sectorul extravelanul satelor Oniţcani şi Slobozia Duşca r-nul Criuleni şi satul Coşniţa r-nul Dubăsari, în aşa mod aducînd prejudicii considerabile resurselor biologice acvatice naturale.


  De către Serviciul Piscicol cazul ilicit a fost documentat, iar lucrările au fost sistate.


  Pe cazul dat s-a stabilit că la organele de poliţie se află o sesizare despre încălcarea flagrantă a legislaţiei de mediu a Republicii Moldova de către SC „INAMSTRO” SRL, însă aceasta continuă să extragă ilegal nisip şi prundiş din albia fl. Nistru, dînd dovadă de faptul că pentru conducătorul acestei întreprinderi nu există lege.


19 noiembrie 2013 – fl Nistru, sectorul de protecţie Căuşeni-Ştefan Vodă, extravelanul s. Palanca

  La data de 19.11.2013, de către angajaţii Serviciului Piscicol, în timpul exercitării obligaţiunilor de serviciu în teritoriu, în extravelanul s. Palanca rl Ştefan Vodă, au fost depistate lucrări neautorizate de săpare şi instalare a unor ţevi de scurgere a apelor în nemijlocita apropiere de fl Nistru care nu deţineau un prioect de execuţie coordonat cu instituţiile responsabile ale Ministerului Mediului.

  În urma constatării încălcărilor date, Serviciul Piscicol a stopat lucrările date, cu recomandare de a fi întocmite documentele necesare în conformitate cu legislaţia în vigoare. La faţa locului au fost invitaţi persoane responsabile din cadrul Inspectoratului Ecologic de Stat, care urmează să examineze acţiunile persoanelor care au permis asemenea lucrări în zona de protecţie a fl. Nistru.


Măsuri de protecție (a resurselor piscicole din obiectivele acvatice piscicole naturale)

 În perioada anului 2010, inspectorii Serviciului Piscicol, au organizat şi efectuat 112 raiduri, practic în toate sectoarele de protecţie a bazinelor acvatice naturale, în urma cărora au fost documentate 1102 procese verbale (cu 55 procese-verbale mai mult ca în perioada anului 2009), cu aplicarea amenzilor persoanelor culpabile în sumă de 329810 lei, prejudiciul cauzat resurselor biologice acvatice naturale aplicat a constituit 327955 lei, au fost ridicate de la contravenienţi 1222 unelte pentru pescuit ca corpuri delicte, inclusiv plase, ecrane, fătci, lansete, bărci, undițe electrice, e.t.c..