Download flash!

Zone/perioade prohibite pentru pescuit


Prohibiția pescuitului la scrumbie și rizeafcă  ANUNȚ! În temeiul Ordinului nr.105 din 27.04.2018 al Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, începând cu data de 1 mai și până la 10 mai inclusiv se interzice pescuitul la scrumbie de Dunăre (Alosa immaculata) și rizeafcă (Alosa tanaica) pe cursul inferior al fluviului Nistru, de la s. Palanca (marcaj km. 28) şi până la barajul CHE Dubăsari şi pe braţul Turunciuc.

  Astfel, până la data de 11 mai se interzice aflarea în obiectivul acvatic piscicol natural sau în preajma lui cu unelte de pescuit a căror folosire, conform ordinului, este interzisă în acel obiectiv acvatic şi în perioada respectivă.

  Totodată, menționăm că a fost modificat Ordinul Nr.73 din 27.03.2018 „cu privire la perioadele și zonele de prohibiție a pescuitului în bazinele acvatice piscicole naturale în anul 2018”. Astfel, s-a mărit durata perioadei de prohibiție cu 5 zile pe sectorul fluviul Nistru pe sectorul de la satul Naslavcea până la oraşul Camenca, modificare aprobată prin ordinul nr. 100 din 27.04.2018, în urma discuțiilor purtate cu organele abilitate din regiunea transnistreană pe domeniul protecție și utilizării durabile a resurselor biologice acvatice din bazinul fluviului Nistru (procesul-verbal al Grupului de Lucru sectorial în domeniul mediului din 06.04.2018).Prohibiția pescuitului 2018  În atenția pescarilor!!! Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului a aprobat ordinul cu privire perioadele și zonele de prohibiție a pescuitului în obiectivele acvatice piscicole naturale pentru anul 2018.Schema potențialelor locații a gropilor de iernat de pe cursul inferior al fluviului Nistru  Conform prevederilor art.15 alin.3, a Legii nr. 149 din 08.06.2006 privind fondul piscicol, pescuitul și piscicultura, pescuitul sportiv şi de amator se permite în rîuri numai de pe mal, în lacuri, iazuri şi lacuri de acumulare, de pe mal şi din ambarcaţiuni, iar în timpul iernii, de pe gheaţă (cu excepţia gropilor de iernat). De asemenea, conform prevederilor art. 38, lit.n), pentru protecția fondului piscicol se interzice pescuitul în locurile de depunere a icrelor, în gropile de iernat şi la o distanţă de 100 m de la hotarele lor.

  În imaginile de mai sus sunt reprezentate locațiile posibile și adâncimea gropilor de iernat de pe cursul inferior al fl. Nistru.

  Imaginile sunt un extras din Raportul „КОМПЛЕКСНЫЕ МОЛДО-УКРАИНСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ИХТИОФАУНЫ ВОДОЕМОВ БАССЕЙНА НИЖНЕГО ДНЕСТРА - 2011” efectuat de către Conducătorii I. D. Trombițchi, (Republica Moldova) și С. Г. Бушуев, (Ucraina).Prohibiția pescuitului scrumbiei și de rizeafcă


Ordinul nr. 44 din 05 mai 2017 "Cu privire la prohibiția pescuitului scrumbiei și de rizeafcă"


Prohibiția pescuitului 2017


  Începând cu data de 1 aprilie 2017 va fi instituită perioada de prohibiție a pescuitului tuturor speciilor de pești (cu excepția scrumbiei Alosa immaculata și rizefcă Alosa tanaica pe cursul fluviului Nistru Inferior). De asemenea, se interzice pescuitul crustaceelor (raci), moluștelor (scoici, melci) și a altor organisme acvatice din bazinele acvatice piscicole naturale. În acest sens au fost aprobate zonele și perioadele de prohibiție a pescuitului. Prevederile ordinului aprobat nu se extind asupra iazurilor private, ale administrației publice locale sau a lacurilor din parcuri.


Ordinul nr. 33 din 24 martie 2017 "Cu privire la stabilirea perioadei de prohibiție în obiectivele acvatice piscicole naturale pentru anul 2017"

Prohibiția pescuitului 2016


  Conform ordinului nr. 42 din 25 martie 2016 aprobat de către Ministrul Mediului în temeiul art.36 și art. 40 alin. (2) a Legii nr. 149-XVI din 08 iunie 2006 privind fondul piscicol, pescuitul și piscicultura, se stabilesc următoarele perioade de prohibiție pentru pescuitul sportiv și de amator al tuturor speciilor de pești și pentru dobândirea moluștelor, crustaceelor și altor organisme acvatice în obiectivele acvatice piscicole naturale din Republica Moldova:


  1) timp de 70 de zile consecutive, de la 1 aprilie până la 09 iunie inclusiv:

    a) în bălțile Manta și afluenții de stânga a râului Prut;
    b) în fluviul Nistru pe sectorul de la satul Naslavcea până la orașul Camenca;
    c) în lacul de acumulare Dubăsari;
    d) în fluviul Nistru pe sectorul de la barajul Centralei Hidroelectrice Dubăsari până la satul Palanca și în brațul Turunciuc;
    e) în obiectivele acvatice piscicole, altele decât cele atribuite pentru activității în domeniul pisciculturii, cu excepția măsurilor tehnologice piscicole.


  2) timp de 60 de zile consecutive, de la 10 aprilie până la 8 iunie inclusiv:

    a) în râul Prut de la intersecția lui cu frontiera de nord a Republicii Moldova cu Ucraina până la satul Tețcani, r-nul Briceni;
    b) în lacul de acumulare Costești - Stânca;
    c) în râul Prut pe sectorul de la barajul nodului hidrotehnic Costești - Stânca până la satul Giurgiulești, r-nul Cahul.


  3) în lacul de acumulare Cuciurgan, de la 26 martie până la 31 mai inclusiv.


  4) Controlul asupra respectării perioadei de prohibiție se pune în sarcina Serviciului Piscicol (dl Vlad Ungureanu).


Ordinul nr. 42 din 25 martie 2016 "Cu privire la stabilirea perioadei de prohibiție în obiectivele acvatice piscicole naturale pentru anul 2016"

Zonele prohibite pentru pescuit

 Este interzis pescuitul pe tot parcursul anului:

 • la 500 m în amonte şi în aval de podurile de peste fluviul Nistru şi rîul Prut;
 • la gura de vărsare în rîul Prut a afluenţilor Larga, Vilia, Lopatnic, Racovăţ, Ciuhur, Camenca, Gîrla Mare, Delia, Nîrnova, Lăpuşna, Sărata, Tigheci; la gura de vărsare în fluviul Nistru a afluenţilor Ciorna, Răut, Ichel, Bîc, Botna pe o distanţă de 1 km de ambele părţi ale gurilor şi pe cursul acestor afluenţi pe o distanţă de 5 km de la confluenţă, în braţul Turunciuc pe cursul apei pe o distanţă de 5 km de la ramificaţie;
 • în golful Goieni;
 • în lacul Beleu;
 • în fluviul Nistru în sectoarele de la satul Naslavcea pe o distanţă de 10 km în aval şi de la barajul lacului de acumulare Dubăsari pînă la podul Chişinău-Poltava;
 • în lunca Ohrincea a rîului Răut;
 • în canalul de evacuare al Centralei Termoelectrice din Moldova, în lacul de acumulare Cuciurgan la o distanţă de 500 m spre nord şi sud de la confluenţă şi de 300 m în largul lacului;
 • în albia veche a rîului Prut de la barajul nodului hidrotehnic Costeşti-Stînca pînă la confluenţă cu albia principală;
 • în rîul Prut pe o distanţă de 3 km în aval şi de 500 m în amonte de barajul nodului hidrotehnic Costeşti-Stînca;
 • în fluviul Nistru pe sectorul în amonte de la barajul Centralei Hidroelectrice Dubăsari pînă la km 380;
 • în fluviul Nistru şi rîul Prut pe sectoarele de 100 m în amonte şi în aval de la gurile canalelor de alimentare a bălţilor şi lacurilor;
 • în fluviul Dunărea în limitele teritoriale ale Republicii Moldova.

Perioadele de prohibiție a pescuitului


 Este interzis pescuitul:

 • timp de 90 de zile consecutive, de la 1 aprilie pînă la 30 iunie:

  • în rîul Prut de la intersecţia lui cu frontiera de nord a Republicii Moldova cu Ucraina pînă la satul Teţcani;
  • în lacul de acumulare Costeşti-Stînca;
  • în rîul Prut pe sectorul de la barajul nodului hidrotehnic Costeşti-Stînca pînă la satul Giurgiuleşti şi în bălţile Manta;
  • în fluviul Nistru pe sectorul de la satul Naslavcea pînă la oraşul Camenca;
  • în lacul de acumulare Dubăsari;
  • în fluviul Nistru pe sectorul de la barajul Centralei Hidroelectrice Dubăsari pînă la satul Palanca şi în braţul Turunciuc;

 • în lacul de acumulare Cuciurgan, de la 25 martie pînă la 31 mai;
 • în obiectivele acvatice piscicole, altele decît cele atribuite pentru activităţi în domeniul pisciculturii, de la 1 aprilie pînă la 30 iunie, cu excepţia măsurilor tehnologice piscicole.

Notă: Perioadele de prohibiţie pot fi modificate, la propunerea instituţiilor ştiinţifice şi a Serviciului Piscicol, cu 20 de zile mai devreme sau mai tîrziu, în funcţie de condiţiile hidrometeorologice.

 Ministerul Mediului stabileşte anual, prin ordin, la propunerea instituţiilor ştiinţifice şi a Serviciului Piscicol, perioadele de prohibiţie a pescuitului.

 Ordinul se emite pentru toate speciile de hidrobionţi şi obiectivele acvatice piscicole naturale cu cel puţin 5 zile înainte de începutul perioadei de prohibiţie, dar nu mai tîrziu de 15 aprilie.